Sóc de Poble, S.L.
Blog Sóc de Poble

Sóc de Poble, S.L.

Serveis tecnològics
des del món rural

Empresa de Consultoria i Serveis TIC orientada al Desenvolupament Rural. Un Grup de Comunicació i Formació, que pretén actuar com Agent Dinamizador Local.

Centre Cultural El Carreró

Consultoria i Implementació TIC

Hardware, software, sistemes web, comerç electrònic, bases de dades, xarxes, manteniment i solucions personalitzades a tots els nivells ...

Comunicació integral

Imatge corporativa, creació de marques i logotips, campanyes de promoció, llibres, revistes, catàlegs, fullets, premsa, retolació d'interior i exterior, marxandatge, organització d'esdeveniments, exposicions, posicionament a Internet ...

Disseny Gràfic i Web

Disseny i Infografia

Disseny gràfic, disseny web, modelat 3D, mapes, visites virtuals, presentacions multimèdia, animació 2D i 3D ...

Formació personalitzada

Cursos de formació per a tots els sistemes desenvolupats a mida, programació, disseny gràfic, disseny i maquetació web, ofimàtica, iniciació a l'ús de les noves tecnologies ... Entorns Mac OSX, MS Windows i distribucions Linux.

Veure pàgina de contacte