Centre Cultural El Carreró
Blog Sóc de Poble

Contacte

Centre Cultural El Carreró

C/ Mossén Victoriano Garrigós, 4
La Torre de les Maçanes
03108 - Alacant - Spain

Tels.: 965 619 583 - 686 12 93 05

Correu-et: elcarrero@socdepoble.com

Horari d'atenció al públic: Dilluns a Dijous: 12 - 17h | Divendres: 12 - 14h


Sóc de Poble, S.L.

Sóc de Poble, S.L.

Serveis d'empresa: empresas@socdepoble.com

Projectes: proyectos@socdepoble.com

Coordinadors

Sistemes de Comunicació

Sistemes de Desenvolupament TIC

Sistemes d’Informació

Àrea de Sostenibilitat. El Rentonar

El Rentonar

El Rentonar

Coordinador

Juan Domenech:

rentonar@gmail.com
sostenible@socdepoble.com

TagApplications

TagApplications, S.L.

Més info en la web

La Torre de les Maçanes, Alacant

Terme municipal de La Torre
Veure Sóc de Poble Maps en un mapa més gran